Współpracujemy międzyinnymi z:

Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

UNISERV S. A. w Katowicach