Pozyskiwanie dofinansowania

Dla naszego Klienta z województwa mazowieckiego przygotowywaliśmy pełną dokumentację konkursową w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Dla naszego Klienta z województwa śląskiego przygotowywaliśmy pełną dokumentację konkursową w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Dla naszego Klienta z województwa mazowieckiego przygotowywaliśmy pełną dokumentację konkursową w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Dla naszego Klienta z województwa mazowieckiego przygotowywaliśmy pełną dokumentację konkursową w ramach Poddziałania 6.2 POKL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Dla naszego Klienta z województwa mazowieckiego przygotowywaliśmy pełną dokumentację konkursową w ramach Działania 1.1 RPO WM Wzmocnienie sektora badawczo - rozwojowego.

Dla naszego Klienta z województwa mazowieckiego świadczyliśmy usługi doradztwa w ramach Działania 1.4 – 4.1 POIG Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.

Dla naszego Klienta z województwa mazowieckiego świadczyliśmy usługi doradztwa w ramach Działania 8.2 POIG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.