Projekty aktualnie realizowane

Koordynujemy przebieg przedsięwzięcia badawczo – rozwojowego pt „Projekt techniczny wysokosprawnej instalacji do wytwarzania i zagospodarowania biogazu” realizowanego przez Konsorcjum UNISERV S. A. i IChTJ dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Decyzją Lidera konsorcjum, uwarunkowanej siłą wyższą oraz jednostki finansującej, projekt został zakończony przed czasem. Wszystkie koszty poniesione do czasu zamnięcia projektu zostały zakwalifikowane, co jest kluczowe dla konsorcjum przy tego typu krokach.

Dla naszego Klienta z województwa śląskiego pozyskaliśmy i rozliczamy projekt w ramach Poddziałania 8.1.1 POKL  dotyczący kompleksowego przeszkolenia kadry menadżerskiej.

 

Informujemy, iż projekt "Rozwój kadry Grupy Kapitałowej UNISERV" został zakończony z sukcesem 06.2011 roku.

 

Uczestnicy projektu - pracownicy Grupy Kapitałowej Uniserv, szczebla zarządzającego przez pół roku uczestniczyli w dedykowanych szkoleniach i warsztatach "szytych na miarę".

Projekt spełnił główny cel projektu, jak również osiągnął wszystkie zakładane rezultaty.

Dziękujemy za współpracę.

Nadzorujemy przebieg realizacji projektu Mobilna instalacja membranowa do wzbogacania biogazu w metan, którego Beneficjentem jest Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Przedsięwzięcia IniTech.

W 2013 roku projekt został zrealizowany i rozliczony w całości. Wszystkie wskaźniki realizacji celów, produktów oraz rezultatów zostały osiągnięte.