Misja

Naszą misją jest ścisła współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami non - profit w celu opracowania i wdrożenia strategii rozwoju danego podmiotu oraz optymalizacji kosztów jego funkcjonowania.

Za priorytetowe cele stawiamy sobie:

  • wsparcie rozwoju sektora B+R → nawiązanie ścisłej współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi
  • wsparcie rozwoju sektora finansów publicznych → ze szczególnym uwzględnieniem gmin znajdujących się w tzw. „gorszej sytuacji”
  • promocję polityk horyzontalnych à w tym równości szans oraz zasad zrównoważonego rozwoju
  • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości → specjalnie do tego celu została stworzona platforma „Strefy FREELANCE” współpracy z młodymi, niezależnymi, kreatywnymi ludźmi, których darzymy zaufaniem, zaś ich zainteresowania i doświadczenie wykraczają poza ramy na co dzień wykonywanych zawodów.