Logowanie

Strefa logowania dla Klientów, umożliwia bieżącą wymianę dokumentów, indywidualnego kalendarza wydarzeń oraz gromadzenie danych na serwerze zewnętrznych w celu optymalizacji czasu i pracy obydwu stron.