Prace nad aktualizacją dokumentów strategicznych dla Mazowsza.

Nasa firma brała czynny udział nad pracami dotyczącymi aktualizacji dokumentów strategicznych dla rozwoju Mazowsza:

- Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego

- Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Wprowadzone wnioski zostały uwzględnione w całości i zostały uznane za inwestycje strategiczne dla Rozwoju Mazowsza.