Fundusze Europejskie 2014-2020

Nowa perspektywa finansowa niesie ze sobą ogromne korzyści finansowe dla Polski. W ramach Funduszy Europejskich na lata 2014 - 2020 przewidziano 82,5 mld euro. 

Obecnie trwają negocjacje programów krajowych i regionalnych. Czekają nas zmiany organizacyjne.

Na co będzie można otrzymać środki ?

Nacisk będzie położony głównie na innowacje oraz współpracę badawczo - rozwojową, wspierane będą również wszelkiego rodzaju partnerstwa mające na celu uzyskanie korzyści zarówno gospodarczych, jak i społecznych, dla jak najszerszego grona odbiorców. Tu będzie można liczyć na dofinansowanie w postaci dotacji. Kontynuowane będą programy sektorowe dotyczące budowy dróg i autostrad, jak również programy wspierające przedsiębiorczość i  społeczeństwo informacyjne. W worku dotacji znajdą się również konkursy dotyczące zielonej energii oraz włączenia społecznego. Nowością będzie transport przyjazny środowisku.  

Więcej środków finansowcyh trafi do regionalnych programów operacyjnych i to właśnie regiony (województwa) będą dzielić środki pomiędzy projekty, wpisujące się w twz. inteligentne specjalizacje.

Mniejsze projekty będą mogły liczyć na pożyczki preferencyjne pod warunkiem, że pomysły znajdą odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych.

Podział środków unijnych na programy krajowe przedstawia poniższa tabela.  

Podział środków unijnych na programy krajowe:

Program Infrastruktura i Środowisko

27,41 mld euro

Program Inteligentny Rozwój

8,61 mld euro

Program Polska Cyfrowa

2,17 mld euro

Program Wiedza Edukacja Rozwój

4,69 mld euro

Program Polska Wschodnia

2,00 mld euro

Program Pomoc Techniczna

 700,12 mln euro

Ponadto na regiony przeznaczone zostanie 31,28 mld euro, tj około 40 % funduszy polityki spójności.

Źródło: http://www.mir.gov.pl

Zmianie ulegną również zasady finansowania programów ramowych. Tu wymagany będzie udział przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje zamieścimy wkrótce.